Miyagi Education

AFFÄRSNÖDVÄNDIGA ONLINEUTBILDNINGAR
FRÅN MIYAGI EDUCATION

MIYAGI EDUCATION I ETT NÖTSKAL

Vi på Miyagi Education vill göra samma sak för utbildningsbranschen som IKEA och H&M gjort inom sina respektive branscher, tillgängliggöra hög kvalitet för en större och bredare målgrupp.

För att gå rakt på sak, allt vi gör kretsar kring tre kärnområden:

  • alla ska ha tid
  • alla ska ha råd
  • alla ska kunna nå mästarklass inom respektive kompetensområde vi tillhandahåller

Vi gör det genom onlineutbildningar baserat på den absolut senaste tekniken och det forskningen säger är avgörande för att skapa varaktiga kompetenser och färdigheter i verkliga situationer. Kort och gott hjälper vi våra kunder förbättra sig inom affärsnödvändiga kompetensområden.

about1-300px
about2-300px
EN METODIK FÖR OPTIMALT LÄRANDE
10

KUNSKAP

Ungefär 10 procent sker via onlineprogram med riktigt riktigt hög standard och som baseras på den senaste forskningen inom respektive ämnesområde. Där får man dels ta del av föreläsningar, observera autentiska situationer och även lyssna på andra ämnesexperter från näringslivet och forskarvärlden.

20

REFLEKTION

Ungefär 20 procent av lärandet sker genom egen reflektion och coaching i vardagliga situationer. Beroende på situation och behov har ni som kund själv möjlighet att driva det arbetet och där vi förser er med alla nödvändiga verktyg. Eller så kan ni arbeta med specialister från oss och där vi kan genomföra allt från enstaka workshops till mer omfattande implementeringsprogram på såväl grupp som individnivå.

70

FÄRDIGHET

Slutligen sker ungefär 70 procent av lärandet i de situationer vilka är aktuella för just er i er vardag. Vi är experter inom våra ämnesområden, ni är experter på era situationer och er verksamhet. Sättet det sker på är genom enkla och tydliga utmaningar vilka vi vet har stor positiv påverkan inom de kompetensområden ni vill utveckla.

MIYAGIMETODEN

MiyagiMetoden™ är ledstjärnan i allt vi gör. Det är vår ledstjärna därför att vi har en stark
övertygelse att det är en tydlig konkurrensfördel för er som väljer att utveckla er via Miyagi Education.

Kunskapstillförseln sker via onlinebaserade videolektioner.

Respektive utbildningsprogram består av ett antal moduler med en lektion per vecka. Forskning visar att lärande över tid ger de absolut bästa resultaten i form av förändrade beteenden.

Pedagogiken i lektionerna är uppbyggda med teori och forskning kring aktuellt ämne, observation av autentiska situationer samt intervjuer med andra näringslivsexperter.

Varje lektion innehåller en utmaning och reflektionsfråga i syfte att anpassa innehållet till varje individs specifika arbetssituation.

De flesta av oss klarar av att hålla koncentrationen uppe i cirka 20 minuter. Därför är en typisk lektion på Miyagi Education mellan 15-20 minuter.

Våra kunder äger kunskapen. Vi är experter inom respektive ämnesområde, ni är experter inom er bransch och verksamhet. Därför kopplar vi samman den samlade expertkunskapen för att skapa de allra bästa förutsättningarna för de som går programmen.

Alla har tid. Alla har råd. Alla kan nå mästarklass.